Živý oheň v rodinnom dome má pre mnohých z nás očarujúci efekt, ktorý je zakorenený  od doby dávno minulých, kedy človek začal využívať oheň pre svoj osoh tzv. skrotili sme oheň. Nielenže nám poskytol bezpečie, predĺžil svetlo, ale  hlavne nám priniesol do našich príbytkov teplo, pokoj a harmóniu v rodinnom kruhu.

V modernej dobe na vykurovanie našich príbytkov používajú kachle, alebo kachľové pece, krb zo zabudovanou krbovou vložkou.

KACHLE / používaný výraz krbové kachle/           VÝHODY:

 • Nízka nákupná cena
 • Nižšia cena ako stavaný krb
 • Nenáročná obslužnosť
 • Jednoduchá montáž

NEVÝHODY:

 • Malý spaľovací priestor
 • Veľká frekvencia  prikladanie a vynášania popola
 • Nízka účinnosť
 • Veľká tepelná strata cez dymovody a komín
 • Veľmi horúce sklo
 • Rozvrstvenie tepla je nesúmerné, prehriate vrchnej časti priestoru
 • Pre kúrenie priestoru kde sa kachle nachádzajú
 • Minimálna akumulácia tepla
 • Nie vždy spĺňa požiadavky zákazníka

KRB/ obstavaná krbová vložka/                                 VÝHODY:

 • Môže slúžiť ako primárne vykurovanie a to teplovzdušné alebo s teplovodným výmenníkom
 • Zároveň slúži ako originálny prvok v rodinnom dome
 • Možnosť voľby širokého výberu a designu
 • Krb sa dá postaviť podľa požiadavky zákazníka
 • Krb sa dá postaviť ako akumulačné dielo, ktoré sála teplo niekoľko dní
 • Možnosť veľkého presklenia s dvojitým sklom proti popáleniu
 • Vysoká účinnosť diela
 • Nízka frekvencia prikladania
 • Rozvrstvenie tepla pomerne rovnaké, dajú sa vykurovať aj ostatné priestory
 • Najlacnejší obnoviteľný zdroj

NEVÝHODY:

 • Vyššia cena za realizáciu stavby krbu
 • Zložitejšia montáž 7-14 pracovných dní
 • Stavba krbu vyžaduje účinnú výšku komína

 Najčastejšie otázky pri stavbe krbu:

 1. Kto môže stavať krb
 2. Akú krbovú vložku s akým výkonom
 3. Akú prípravu potrebujem k stavbe krbu
 4. Koľko ma to bude stáť

Odpovede na otázky:

 1. Krb môže stavať len kachliar ktorý je vyučený v obore
 2. Krbovú vložku si môže vybrať dizajnovo zakázaním ale výkon určí kachliar podľa projektu
 3. Príprava k stavbe krbového diela si vyžaduje viacero vecí ,ale hlavne účinný kvalitný komín  a stavebná pätka pre nosnosť stavby diela